Xe Linde - Kết nối Laptop để kiểm tra chẩn đoán & Điều chỉnh tốc độ

Kết nối Laptop với xe bằng cáp kết nối của hãng xe Linde

     ► Để kiểm tra mã lỗi và tình trạng của xe

     ► Phát hiện nguyên nhân hư hỏng

     ► Điều chỉnh tốc độ chạy và nâng hạ.

     ► Cài đặt và thêm bớt các chức năng

1.Kiểm tra xe nâng kéo Pallet – Model T20-1152 / T20-131

2.Kiểm tra xe nâng cao Reach truck – R14/R16/20 – Model 115/1120